O nas

Szanowni Państwo !

Okres ostatnich kilkunastu lat to czas dynamicznego rozwoju metod leczenia ortopedycznego i traumatologicznego. Jest to związane z postępem technologicznym, rozwojem i dostępnością biomateriałów oraz doskonaleniem metodologii szkoleń całego środowiska ortopedycznego. Nie trzeba dodawać,
że dotyczy to również chirurgii kończyny górnej. W wielu ośrodkach ta część ortopedii jest zaniedbywana lub pomijana w procesie kształcenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, którzy chcą posiadać umiejętność biegłego operowania kończyny górnej, w Katedrze i Klinice Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku pod kierownictwem prof. Tomasza Mazurka powstała Akademia Chirurgii Ręki (AChR).

W ramach AChR przedstawiamy aktualny stan wiedzy (dostosowany do polskich realiów) na temat najważniejszych zagadnień z zakresu leczenia operacyjnego
i nieoperacyjnego uszkodzeń całej kończyny górnej. Nasz obszar zainteresowania sięga od palców do okolicy barku. Priorytetem jest praktyczne omówienie
i zaprezentowanie typowych chorób i uszkodzeń z zakresu chirurgii ręki zaopatrywanych na sali operacyjnej, dyżurach w SOR-ach, Izbach Przyjęć lub Przychodniach. Dodatkowo, w ramach Akademii skupiamy się również na wprowadzonych w ostatnich latach nowoczesnych technikach operacyjnych, np. procedurach mało-inwazyjnych. Należą do nich techniki artroskopii barku, artroskopii łokcia i nadgarstka, które pozwalają na wykonanie wielu rekonstrukcji uszkodzonych tkanek bez konieczności wykonywania otwarcia stawów.

Akademia to cykl czterech spotkań, które tworzą spójną całość. Szkolenie podzielone jest według następujących po sobie bloków tematycznych: pierwsze spotkanie dotyczy ogólnej specyfiki chirurgii kończyny górnej; drugie koncentruje się na ręce i nadgarstku; trzecie i czwarte to szkolenie z zakresu przedramienia
i łokcia oraz ramienia i barku. Po odbyciu całego szkolenia (niekoniecznie w jednym roku i w takiej kolejności) każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Chirurgii Ręki.

Akademia jest nie tylko wysokospecjalistycznym szkoleniem, ale również spotkaniem lekarzy, których łączy wspólna pasja zawodowa. Jest miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji nad problemami, które spotykamy w pracy zawodowej. Współorganizatorami AChR w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku są dr n. med. Maciej Piotrowski i dr n. med. Filip Dąbrowski. Natomiast w wymiarze ogólnopolskim współorganizatorami AChR są Pododdział Replantacji Kończyn, Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w osobie dra n. med. Ahmeda Elsaftawego oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Śląskiego w Cieszynie w osobie dra n. med. Cezarego Linarta.
Jest dla nas zaszczytem, że wykładowcami AChR są legendarni profesorowie: prof. Stanisław Pomianowski, prof. Leszek Romanowski, prof. Andrzej Żyluk i inni.

Zapraszamy do Gdańska, Wrocławia i Cieszyna po wiedzę, umiejętności praktyczne i cenne kontakty osobiste.

prof. Tomasz Mazurek


dr Cezary Linart


dr n. Filip Dąbrowski


dr n. Ahmed Elsaftawy


dr n. Maciej Piotrowski