Prowadzący

prof. Tomasz Mazurek


Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Od 2020 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015–2017), Zastępca Redaktora Naczelnego “Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Redaktor podręczników ortopedii „ Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” oraz “Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”.

Główne zainteresowania naukowe to chirurgia ręki, mikrochirurgia i ortopedia dziecięca. Owocem tych zainteresowań było przeprowadzenie pierwszej replantacji (kciuk) w Klinice Ortopedii w 1993 r. oraz wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych. Najszerszy wymiar w pracy naukowo-badawczej prof. Tomasza Mazurka zajmuje problem leczenia urazów i chorób ścięgien. Owocem tych dociekań naukowych jest stworzenie protezy ścięgna własnego pomysłu w rekonstrukcji ścięgien zginaczy palców ręki, prace biomechaniczne dotyczące wytrzymałości zespoleń ścięgien oraz prace biomechaniczne poświęcone badaniu wytrzymałości połączenia przeszczepu ścięgna z paliczkiem kostnym palca ręki.

prof. Stanisław Pomianowski


prof. Andrzej Żyluk


dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs


dr n. med. Filip Dąbrowski 


 

Lekarz Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Specjalista Chirurgii Ręki (EBHS), Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Związany z Kliniką Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed od 2005 roku, początkowo jako członek Studenckiego Koła Naukowego, następnie jako Przewodniczący (2007-2009), a od września 2017 r. Opiekun. Odbył liczne kursy i staże w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. Stypendysta Werner Spingler Training Fellowship in Microsurgery 2013. Główne zainteresowania to chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, ortopedia dziecięca, a także urazy i choroba zwyrodnieniowa stawów. Od 2014 r. bierze czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Jest Przewodniczącym Sekcja Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) oraz Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr). Od 2017 roku pracuje na Oddziale Chirurgii Ręki.

dr n. med. Ahmed Elsaftawy


Chirurg z wieloletnim doświadczeniem w zakresie mikrochirurgii i chirurgii ręki. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. Kursy szkoleniowe odbywał m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Irlandii czy na Słowenii. Jest czynnym chirurgiem serwisu replantacyjnego dla całego kraju. Główną jego pasją, obok chirurgii ręki, jest chirurgia estetyczna oraz rekonstrukcyjna.

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy jest aktywnym działaczem w PTChR oraz AChR. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Mikronaczyniowej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Ośrodkiem Replantacji Kończyn w Trzebnicy. Obecnie dr Ahmed Elsaftawy pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Chirurgii Ręki w Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej.

dr Cezary Linart 


Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, studia ukończyłem w 1990 roku. Zastępca Ordynatora Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Specjalizacja z ortopedii i traumatologii 1990 rok. Współautor dwóch prac naukowych. W 1997 r. lekarz Kadry Polski w Mistrzostwach Świata kobiet w piłce ręcznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz międzynarodowego towarzystwa AO Trauma. Od 2018 roku jestem współorganizatorem i wykładowcą Akademii Chirurgii Ręki

dr n. med. Maciej Piotrowski 


Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2009 r Kierownik Pododdziału Chirurgii Ręki w ramach Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Copernicus w Gdańsku. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. W latach 2014-2021 brał czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Autor rozdziałów w książkach i podręcznikach ortopedycznych. Prowadzi liczne szkolenia i kursy w Polsce oraz za granicą z mikrochirurgii, traumatologii kończyny górnej oraz protezoplastyki stawu ramiennego. Pomysłodawca i współautor gwoździopłyty DRONes oraz innych implantów ortopedycznych.

dr n. med. Błażej Pruszczyński


Dr n. med. Błażej Pruszczyński ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wyróżnieniem. Na tym samym Uniwersytecie obronił prace doktorską w 2010r, a w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej uzyskał tytuł specjalisty. Rok studiował za granicą w Lyonie, był stypendystą Uniwersytetu w Philadelphii w AI duPont Hospital, uczestniczył w projektach naukowych na całym świecie (Niemcy, Tajwan, Macedonia). Odbył praktyki ortopedyczne w USA (Wilmington DE; San Diego CA; Boston Harvard Medical School, MA) i we Francji (Lyon). Ukończył, jako pierwszy Polak, EPOS – EFORT IC „BAT – Educational Programme” Children’s Orthopaedics Traumatology – Vienna (2011/2012). Był także wyróżnionym stypendystą EPOS-POSNA Travelling Fellowship programme. Ukończył liczne kursy, jest organizatorem polskich i europejskich konferencji naukowych (EPOS, PPOS, EACD). Jest wykładowcą na kursach z zakresu ortopedii dziecięcej.

Jego szczególne zainteresowania to: choroby z pogranicza neurologii i ortopedii, wady wrodzone narządów ruchu, obrazowanie dziecięcego stawu biodrowego w ultrasonografii oraz zaburzenia rozwoju ruchowego.