Wykładowcy

prof. Tomasz Mazurek


Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Od 2020 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015–2017), Zastępca Redaktora Naczelnego “Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Redaktor podręczników ortopedii „ Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” oraz “Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”.

Główne zainteresowania naukowe to chirurgia ręki, mikrochirurgia i ortopedia dziecięca. Owocem tych zainteresowań było przeprowadzenie pierwszej replantacji (kciuk) w Klinice Ortopedii w 1993 r. oraz wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych. Najszerszy wymiar w pracy naukowo-badawczej prof. Tomasza Mazurka zajmuje problem leczenia urazów i chorób ścięgien. Owocem tych dociekań naukowych jest stworzenie protezy ścięgna własnego pomysłu w rekonstrukcji ścięgien zginaczy palców ręki, prace biomechaniczne dotyczące wytrzymałości zespoleń ścięgien oraz prace biomechaniczne poświęcone badaniu wytrzymałości połączenia przeszczepu ścięgna z paliczkiem kostnym palca ręki.

prof. Stanisław Pomianowski


Urodził się 13 listopada 1953 r. w Warszawie. Studia na Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1978 r. W 1981 r. uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 1987 r. specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii. Od 1983 r. jest związany ze Szpitalem im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, a od 1992 r. również z CMKP w Warszawie. Stopień doktora n. med. uzyskał w 1994 r. Habilitował się w 2003 r. Obie dysertacje dotyczyły zagadnień chirurgii i patologii stawu łokciowego. W 2006 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP w Warszawie, a tytuł naukowy profesora n. med. w 2009 r. Od 2006 r. jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku. W latach 2008 – 2013 był kierownikiem (dziekanem) Studium Metodyczno-Organizacyjnego CMKP. Jest członkiem PTOiTr. od 1987 r. i członkiem Sekcji Osteosyntezy PTOiTr. od 1995 r. (w latach 2009–2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji). Przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr. od 2014 r. Od 2010 r. do chwili obecnej jest Prezesem Warszawskiego Oddziału PTOiTr. Członek Mayo Elbow Club, Mayo Medical Alumni Ascociation, Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej, The Journal of Orthopaedics, Trauma Surgery and Related Research, Journal Orthopaedic Trauma oraz Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji. Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej CMKP, Rady Naukowej PTChR, Komisji Egzaminacyjnej z Ortopedii i Traumatologii, Towarzystwa Lekarskiego i Rady Naukowej Instytutu Reumatologii. Uzyskał Dyplom Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe oraz Dyplom Department of Orthopaedic Surgery Mayo Foundation i Dyplom Mayo Graduate School of Medicine. Otrzymał Nagrodę Indywidualną II° Dyrektora CMKP za opracowanie i wdrożenie wynalazku – endoprotezy głowy kości promieniowej. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Moskwy i Medalem 40-lecia SPSK Grucy w Otwocku. Profesor był wielokrotnie zapraszany jako guest lecture na Sympozja i Kongresy w kraju i za granicą. Wielokrotnie organizował Sympozja i Kongresy o zasięgu krajowym i międzynarodowym - kierownik naukowy ponad 80 kursów CMKP, promotor 6 prac doktorskich, kierownik specjalizacji 11 lekarzy. Na Jego dorobek naukowy składa się 145 pozycji, w tym 52 prace oryginalne (łączny Impact Factor 14,255). Jest autorem i współautorem 3 patentów i 1 Certyfikatu Europejskiego (CE). Profesor Stanisław Pomianowski jest prekursorem zabiegów operacyjnych, takich jak: endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej i endoprotezoplastyka totalna stawu łokciowego oraz pomysłodawcą endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej. Wprowadził i rozpowszechnił w Polsce operacyjne leczenie przykurczu stawu łokciowego.

prof. Andrzej Żyluk


Specjalista chirurgii ogólnej, chirurg ręki

Dyplom lekarza uzyskał w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1981 roku. Specjalizacja w chirurgii ogólnej w 1998 roku. Europejska specjalizacja w chirurgii ręki (FESSH Diploma) w 2012 roku. Doktorat w 1992, habilitacja w 1998, tytuł profesora w 2004 roku. Od 1999 pracuje jako kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki. W latach 2009 – 2013 – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Autor ponad 130 artykułów w czasopismach recenzowanych, w tym ponad 30 w czasopismach anglojęzycznych. Główne dziedziny zainteresowania naukowego to chirurgia ręki, algodystrofia i zespół kanału nadgarstka.

„Klinika, którą kieruję jest nietypową kombinacją chirurgii ogólnej i chirurgii ręki. Choć moi asystenci i ja mamy specjalizacje z chirurgii ogólnej, zajmujemy się więcej chirurgią ręki. Leczymy urazy: złamania kości ręki, nadgarstka i przedramienia, naprawiamy uszkodzone ścięgna, więzadła i nerwy. Większość z nas ma umiejętności mikrochirurgiczne i potrafi przyszyć obcięte palce i całe kończyny. Wraz z ośrodkami w Trzebnicy, Poznaniu i Krakowie wchodzimy w skład Serwisu Replantacyjnego. Naprawiamy defekty pourazowe nowoczesnymi metodami, z użyciem technik mikrochirurgicznych i artroskopii. Leczymy choroby rąk: zespoły uciskowe nerwów, przykurcz Dupuytrena i wady wrodzone u dzieci. Zespół liczy 9 osób i wykonuje rocznie prawie 3000 operacji Moi asystenci odbywają systematyczne szkolenia w ośrodkach chirurgii ręki w Europie i w Indiach. Wszyscy maja doktoraty. Trzy osoby uzyskały europejską specjalizację w chirurgii ręki (FESSH Diploma).”

dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs


 • ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku (1977)
 • egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie rentgenodiagnostyki (1998 )
 • doktorat „Zmiany w stawie kolanowym w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów na
 podstawie badania ultrasonograficznego” (2000)
Ważniejsze kursy i staże:
 • 2 tygodniowe indywidualne szkolenie z radiologii klasycznej u prof. Dihlmanna w Barmbeker Krankenhaus Hamburg (1991)
 • 2 tygodniowe indywidualne szkolenie z USG narządu Ruchu w Zakładzie Radiologii Klinikum Bad Bramstedt (1994)
 • 1 tygodniowe indywidualne szkolenie z USG narządu ruchu w reumatologii Immanuel Krankenhaus Berlin (1996)
Przynależność do Towarzystw Naukowych:
 • PLTR od 1977
 • PTU od 1990
 • ESSR od 2011
 • PTR od 2009, członek sekcji diagnostyki obrazowej
 • Regularnie od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia zarówno grupowe jak i indywidualne w zakresie diagnostyki obrazowej chorób narządu ruchu dla radiologów, reumatologów i ortopedów. Jej pasją jest badanie pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, a przede wszystkim badanie ręki i nerwów obwodowych. 
Niekwestionowany autorytet w diagnostyce obrazowej chorób stawów i narządu ruchu.  Jest również konsultantem dla: reumatologów, ortopedów, chirurgów neurologów, czy rehabilitantów.
Zatrudnienie:
 • asystent w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gdańsku (1997-1988)
 • kierownik Pracowni RTG Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie (1989-2005)
 • starszy asystent w Pracowni RTG  Wojewódzkiego  Zespołu Reumatologicznego w Sopocie (2005-2013)
 • kierownik PDO SP ZOZ Sopot (1992-2000)
 • Prezes NZOZ Goris-Med, a obecnie Partner w Spółce Partnerskiej (2000-obecnie)

dr n. med. Filip Dąbrowski 


 

Lekarz Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Specjalista Chirurgii Ręki (EBHS), Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Związany z Kliniką Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed od 2005 roku, początkowo jako członek Studenckiego Koła Naukowego, następnie jako Przewodniczący (2007-2009), a od września 2017 r. Opiekun. Odbył liczne kursy i staże w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. Stypendysta Werner Spingler Training Fellowship in Microsurgery 2013. Główne zainteresowania to chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, ortopedia dziecięca, a także urazy i choroba zwyrodnieniowa stawów. Od 2014 r. bierze czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Jest Przewodniczącym Sekcja Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) oraz Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr). Od 2017 roku pracuje na Oddziale Chirurgii Ręki.

dr n. med. Ahmed Elsaftawy


Chirurg z wieloletnim doświadczeniem w zakresie mikrochirurgii i chirurgii ręki. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. Kursy szkoleniowe odbywał m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Irlandii czy na Słowenii. Jest czynnym chirurgiem serwisu replantacyjnego dla całego kraju. Główną jego pasją, obok chirurgii ręki, jest chirurgia estetyczna oraz rekonstrukcyjna.

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy jest aktywnym działaczem w PTChR oraz AChR. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Mikronaczyniowej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Ośrodkiem Replantacji Kończyn w Trzebnicy. Obecnie dr Ahmed Elsaftawy pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Chirurgii Ręki w Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej.

dr Maciej Jackowiak


Urodził się 12 marca 1959 roku w Poznaniu. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1983 roku. Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1986 r. Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii w 1992 r. Od 1994 r. ordynator Oddziału Ortopedyczo-Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. W 2008 r. rozpoczął implantowanie endoprotez dwuprzedziałowych stawu kolanowego Yourney-Deuce. Od 1995 r. regularnie organizuje coroczne sympozja ortopedyczne o zasięgu ogólnopolskim. Od 1994 r. aktywnie uczestniczy w pracach Izby Lekarskiej jako: skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej, z-ca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 1983 r jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, przez sześć kadencji był członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz 2 kadencje członkiem Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od 4 kadencji pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Toruńskiego. Jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej www.ptoo.org , gdzie pełni funkcję prezesa. Od 2021 roku jest wykładowcą Akademii Chirurgii Ręki.

dr Cezary Linart 


Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, studia ukończyłem w 1990 roku. Zastępca Ordynatora Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Specjalizacja z ortopedii i traumatologii 1990 rok. Współautor dwóch prac naukowych. W 1997 r. lekarz Kadry Polski w Mistrzostwach Świata kobiet w piłce ręcznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz międzynarodowego towarzystwa AO Trauma. Od 2018 roku jestem współorganizatorem i wykładowcą Akademii Chirurgii Ręki

dr n. med. Piotr Michniowski 


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1998-2004), specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W kręgu jego zainteresowań leżą głównie techniki artroskopowe; aktywnie współpracuje z Kliniką i Katedrą Ortopedii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Kliniką Św. Łukasza w Bielsku-Białej, uczestnicząc w badaniach naukowych i nieustannie doskonaląc się w artroskopii barku i kolana. Uczył się od najlepszych podczas licznych staży kierunkowych i szkoleń zagranicznych m. in. w Austrii (Stolzalpe, Graz), Walii (Cardiff) i Francji (Strasburg) oraz w wiodącym w Polsce ośrodku – Klinice śc. Łukasza w Bielsku. Poza medycyną sportową a zwłaszcza chirurgią artroskopową barku i kolana interesuje się diagnostyką ultrasonograficzną stawów biodrowych u dzieci, w 2018r uzyskał tytuł doktora n. med. W 2019 r. wraz z prof. M. Synderem, Kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii UM w Łodzi, stworzył szkołę ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego o nazwie SONOHIPSCHOOL; obecnie jako jedyni w Polsce prowadzą szkolenia certyfikowane i uznawane na całym świecie a inicjatywa zdobywa coraz większe uznanie. Konsultuje pacjentów zawsze starając się zakwalifikować do zabiegu tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Posiada aktywną licencję i rejestrację w IMC w Irlandii i płynną znajomość języka angielskiego.

dr n. med. Maciej Piotrowski 


Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2009 r Kierownik Pododdziału Chirurgii Ręki w ramach Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Copernicus w Gdańsku. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. W latach 2014-2021 brał czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Autor rozdziałów w książkach i podręcznikach ortopedycznych. Prowadzi liczne szkolenia i kursy w Polsce oraz za granicą z mikrochirurgii, traumatologii kończyny górnej oraz protezoplastyki stawu ramiennego. Pomysłodawca i współautor gwoździopłyty DRONes oraz innych implantów ortopedycznych.

dr n. med. Błażej Pruszczyński


Ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wyróżnieniem. Na tym samym Uniwersytecie obronił prace doktorską w 2010r, a w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej uzyskał tytuł specjalisty. Rok studiował za granicą w Lyonie, był stypendystą Uniwersytetu w Philadelphii w AI duPont Hospital, uczestniczył w projektach naukowych na całym świecie (Niemcy, Tajwan, Macedonia). Odbył praktyki ortopedyczne w USA (Wilmington DE; San Diego CA; Boston Harvard Medical School, MA) i we Francji (Lyon). Ukończył, jako pierwszy Polak, EPOS – EFORT IC „BAT – Educational Programme” Children’s Orthopaedics Traumatology – Vienna (2011/2012). Był także wyróżnionym stypendystą EPOS-POSNA Travelling Fellowship programme. Ukończył liczne kursy, jest organizatorem polskich i europejskich konferencji naukowych (EPOS, PPOS, EACD). Jest wykładowcą na kursach z zakresu ortopedii dziecięcej.

Jego szczególne zainteresowania to: choroby z pogranicza neurologii i ortopedii, wady wrodzone narządów ruchu, obrazowanie dziecięcego stawu biodrowego w ultrasonografii oraz zaburzenia rozwoju ruchowego.